Paragnost & Medium

Piet Nendels

 

Na een herseninfarct heb ik mijn gave ontdekt.
Over de jaren heen heb ik steeds meer geleerd wat ik kan.
Dit zijn onder andere: 

  • Al in één sessie kan ik in uw lichaam kijken en afwijkingen opsporen
  • Pijnklachten bij u verminderen en zelfs wegnemen
  • Contact maken met overleden personen
  • En ik kan u levenskracht en energie geven

Dit gebeurd door contact te leggen met u door middel van mijn handen.
 

Hoe is dit ontstaan? 

 

Ik ben enkele maanden na mijn beroerte een week in
Lourdes geweest, ik kon daar door toedoen van het ziekenfonds naar toe.
Hoewel ik niet gelovig ben en er zelfs erg sceptisch tegenover sta, overkwam me tijdens een bezoek aan de grot (waar Maria verscheen) een geweldig gevoel. Ik ervaarde een vreemd, mooi en bijzonder gevoel, eigenlijk niet te beschrijven.
Tijdens een tweede bezoek was het nog heftiger en ik raakte erg emotioneel. Na dit bezoek heb ik meteen naar mijn vrouw Ans gebeld, ik moest erg huilen, zo had me dit geraakt. 

 

Wat is Lourdes?

 

Lourdes (Lorda in Occitaans) is een stad in het departement Hautes-Pyrénées in Frankrijk. Het is de grootste katholieke bedevaartplaats in Frankrijk. Het is gesitueerd in het zuiden van het land in de uitlopers van de bergen van de Pyreneeën en heeft ongeveer 17.000 inwoners.

 

En toen?

 

Na deze hele bijzondere ervaring, ben ik hulp gaan zoeken met mijn gave.
Er gebeurde voor ons toen rare dingen thuis en onderweg, dingen die ik niet direct kon plaatsen en soms zelfs eng waren.
Ik heb contact gezocht met ervaren paragnosten en met Uri Geller.
Hij heeft me diverse dingen geleerd, heeft me verteld dat ik veel krachten heb en mensen moet gaan helpen.
Na jaren ontwikkelde zich de boven genoemde punten en help ik met enorm veel plezier, samen met mijn vrouw Ans, mensen met hun problemen.

 

 

After a stroke I discovered my gift. Over the years I learnt more and more what I can do. For example:

  • Already in one session I can look into your body and detect blockages
  • Pain reduction
  • Connecting with diseased loved ones
  • I can give you life force and energy

This happens through connecting with you through my hands.

 

How did this come about?

A few months after my stroke I was in Lourdes, I was able to go there through medicare. Even though I am not religious and am somewhat of a sceptic, I had this overwhelming feeling during my visit to the cave (where Maria appeared). I experienced a strange, beautiful and very special feeling, somehow indescribable.

During my second visit it became even more intense and became very emotional. After this visit I immediately called Ans. I was crying a lot, and I felt deeply affected.

 

What is Lourdes? 

Lourdes (Lorde in Occitane) is a city in the Haute Pyrenees in France. It is the biggest catholic city in France. It is situated in the South of the country in the Pyrenees and has approximately 17.000 inhabitans.

 

And then?

After this very special experience, I looked for assistance for my gifts. Sometimes strange things happened for us at home and on the road, that I couldn't directly make sense of and even were quite strange and scary. I got in touch with experienced psychics, clairvoyants and Uri Geller. He taught me various things and told me that I have strong energies and should help people. After years the above mentioned gifts developed, and now I assist other people, together with my wife Ans with, and with much pleasure.